Komórka 512 774 440

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,1,1,0,3,1,0,2,0,0
Suma numerów: 34

512774439, 512774441