Komórka 512 774 532

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,1,1,2,0,2,0,0
Suma numerów: 36

512774531, 512774533