Komórka 512 774 583

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,1,2,0,2,1,0
Suma numerów: 42

512774582, 512774584