Komórka 512 774 644

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,3,1,1,2,0,0
Suma numerów: 40

512774643, 512774645