Komórka 512 774 645

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,2,2,1,2,0,0
Suma numerów: 41

512774644, 512774646