Komórka 512 774 646

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,2,1,2,2,0,0
Suma numerów: 42

512774645, 512774647