Komórka 512 774 730

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,1,1,1,1,1,0,3,0,0
Suma numerów: 36

512774729, 512774731