Komórka 512 774 810

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,2,1,0,1,1,0,2,1,0
Suma numerów: 35

512774809, 512774811