Komórka 512 774 867

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,1,1,1,3,1,0
Suma numerów: 47

512774866, 512774868