Komórka 512 774 935

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,1,2,0,2,0,1
Suma numerów: 43

512774934, 512774936