Komórka 512 775 041

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,2,1,0,1,2,0,2,0,0
Suma numerów: 32

512775040, 512775042