Komórka 512 775 051

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,2,1,0,0,3,0,2,0,0
Suma numerów: 33

512775050, 512775052