Komórka 512 775 155

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,0,0,4,0,2,0,0
Suma numerów: 38

512775154, 512775156