Komórka 512 775 156

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,0,0,3,1,2,0,0
Suma numerów: 39

512775155, 512775157