Komórka 512 775 157

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,0,0,3,0,3,0,0
Suma numerów: 40

512775156, 512775158