Komórka 512 775 174

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,0,1,2,0,3,0,0
Suma numerów: 39

512775173, 512775175