Komórka 512 775 226

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,3,0,0,2,1,2,0,0
Suma numerów: 37

512775225, 512775227