Komórka 512 775 241

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,0,1,2,0,2,0,0
Suma numerów: 34

512775240, 512775242