Komórka 512 775 259

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,0,0,3,0,2,0,1
Suma numerów: 43

512775258, 512775260