Komórka 512 775 384

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,1,2,0,2,1,0
Suma numerów: 42

512775383, 512775385