Komórka 512 775 396

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,0,2,1,2,0,1
Suma numerów: 45

512775395, 512775397