Komórka 512 775 428

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,0,1,2,0,2,1,0
Suma numerów: 41

512775427, 512775429