Komórka 512 775 592

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,0,0,3,0,2,0,1
Suma numerów: 43

512775591, 512775593