Komórka 512 775 647

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,1,2,1,3,0,0
Suma numerów: 44

512775646, 512775648