Komórka 512 775 648

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,1,2,1,2,1,0
Suma numerów: 45

512775647, 512775649