Komórka 512 775 649

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,1,2,1,2,0,1
Suma numerów: 46

512775648, 512775650