Komórka 512 775 679

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,0,2,1,3,0,1
Suma numerów: 49

512775678, 512775680