Komórka 512 775 854

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,1,3,0,2,1,0
Suma numerów: 44

512775853, 512775855