Komórka 512 775 956

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,0,3,1,2,0,1
Suma numerów: 47

512775955, 512775957