Komórka 512 776 006

. .. .
Rys
Ilość numerów: 2,1,1,0,0,1,2,2,0,0
Suma numerów: 34

512776005, 512776007