Komórka 512 776 051

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,2,1,0,0,2,1,2,0,0
Suma numerów: 34

512776050, 512776052