Komórka 512 776 125

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,0,0,2,1,2,0,0
Suma numerów: 36

512776124, 512776126