Komórka 512 776 143

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,1,1,1,1,2,0,0
Suma numerów: 36

512776142, 512776144