Komórka 512 776 267

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,2,0,0,1,2,3,0,0
Suma numerów: 43

512776266, 512776268