Komórka 512 776 359

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,0,2,1,2,0,1
Suma numerów: 45

512776358, 512776360