Komórka 512 776 422

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,3,0,1,1,1,2,0,0
Suma numerów: 36

512776421, 512776423