Komórka 512 776 463

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,1,1,1,2,2,0,0
Suma numerów: 41

512776462, 512776464