Komórka 512 776 464

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,2,1,2,2,0,0
Suma numerów: 42

512776463, 512776465