Komórka 512 776 465

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,1,2,2,2,0,0
Suma numerów: 43

512776464, 512776466