Komórka 512 776 647

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,1,1,2,3,0,0
Suma numerów: 45

512776646, 512776648