Komórka 512 776 751

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,0,0,2,1,3,0,0
Suma numerów: 41

512776750, 512776752