Komórka 512 776 784

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,1,1,1,3,1,0
Suma numerów: 47

512776783, 512776785