Komórka 512 776 877

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,0,1,1,4,1,0
Suma numerów: 50

512776876, 512776878