Komórka 512 776 879

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,0,1,1,3,1,1
Suma numerów: 52

512776878, 512776880