Komórka 512 776 906

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,1,1,0,0,1,2,2,0,1
Suma numerów: 43

512776905, 512776907