Komórka 512 776 918

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,1,0,0,1,1,2,1,1
Suma numerów: 46

512776917, 512776919