Komórka 512 776 947

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,1,1,0,1,1,1,3,0,1
Suma numerów: 48

512776946, 512776948