Komórka 512 777 034

. .. .
Rys
Ilość numerów: 1,1,1,1,1,1,0,3,0,0
Suma numerów: 36

512777033, 512777035