Komórka 512 777 090

. .. .
Rys
Ilość numerów: 2,1,1,0,0,1,0,3,0,1
Suma numerów: 38

512777089, 512777091