Komórka 512 777 172

. .. .
Rys
Ilość numerów: 0,2,2,0,0,1,0,4,0,0
Suma numerów: 39

512777171, 512777173